EMF stråling

Alt levende styres av svake elektriske pulser som enten er indusert selv, eller fra naturlige frekvenser i omgivelsene.
Menneskeskapt stråling påvirker alt liv negativt og vil på sikt føre til alvorlig sykdom hos alle levende arter her på jorden.
Lær hvordan du kan beskytte deg og familien og redusere påkjenning fra stråling. I kurset får du de aller viktigste punktene å ta hensyn til. 

Stråling, den lydløse miljøgiften regnes som vår tids største belastning og utfordring.

GÅ TIL GRATIS KURS

Hjernekreft hos barn

Hjernekreft øker i dramatisk omfang og har nå gått forbi Leukemi som den mest vanligste formen for kreft hos barn. Trådløs teknologi er en av årsakene til dette. Så ikke la barn bruke mobiltelefoner, trådløseheadesett eller annen trådløs teknologi.

Hva Norske medier ikke dekker

Italienske myndigheter er i en domstol dømt til å gå ut og informere folket om farene ved stråling fra mobiler.

Høyesterettsdom i Spania slår fast at telekommunikasjonsarbeidere får yrkesskader av strålingen de påføres. 

En skole i Italia er dømt til å fjerne trådløseanlegg for å beskytte elev.

I Frankrike er det nå forbudt med trådløs teknologi i barnehager og skoler.

Det kommer flere og flere slike dommer rundt om i verden. Men her i Norge forsøkes dette holdes skjult av myndighetene, hvorfor?

Vær en ansvarlig forelder

Våg å være annerledes og si nei til barna om bruk av mobiltefoner og trådløsteknologi. Nesten alle barn har mobiltelefoner fordi alle andre har det. Skal barna få røyke fordi alle andre gjør det? Opplyste foreldre sier nei til begge deler.

 

Smartmålerskandalen

I disse dager tvangsinnstalleres det såkalte smartstrømmålere i alle Norske hjem. Europarådet har proklamert at strålingsnivåene i samfunnet må reduseres radikalt på grunn av helsefaren. Disse smartmålerne stråler 270 ganger mer enn det Europarådet anbefaler.  Målerne skal også merkes med kreftfremkallende området når de installeres i bedrifter, hva da med hjemmene til folk, er de ikke kreftfremkallene der? 

 

Tilegn deg kunnskap om EMF

Gå igjennom vårt gratis kurs om EMF. Dette vil gi deg kunnskap om det viktigste å tenke på i forhold til stråling. Hva gjør det med kroppen din, miljøet og livet på jorden. Hvorfor nekter media og staten å snakke om dette?

Powered by nature masterclass

Dersom du er interessert i naturlig god helse og hvilke kriterier som må ligge til grunn for dette fra naturens side, så har vi også et masterclass kurs som tar for seg det du trenger å vite. Dette kurset er på en måte en slags bruksanvisning for kroppen din.

Close

60% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.