Terms

Vilkår for kjøp

Powered by nature gjør det enkelt, og sikkert ved kjøp. Under ser du våre  kjøpsvilkår.
 
Angrefrist for bedriftskunder: Kurs, konsultasjoner og medlemstjenester
Våre medlemstjenester, kurs og konsultasjoner som selges til bedriftsmarkedet, har ikke angrefrist med mindre dette har blitt opplyst av selger. 
 
Angrefrist for forbrukere og kurs med angrefrist annonsert
På kurs som annonseres med 14 dagers åpent kjøp (angrerett) gjelder denne angreretten fra avtaleinngåelse, med mindre vi har annonsert at vi gir 14 dagers angrefrist fra kursets startdato. Ønsker du å benytte angrefristen må du gi oss tilbakemelding innen angrefristen utløper på en utvetydig måte. Vi betaler deg tilbake pengene innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger/tilsendt krav ikke bli tilbakebetalt/slettet. 
 
 
Kortbetaling
Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom våre samarbeidspartnere Paypal, Stripe . Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre.
 
Opphavsrett
Opphavsrett © tilfaller Powered by nature og dets respektive partnere. Alle rettigheter er beskyttet. Det er strengt forbudt å kopiere, distribuere, publisere eller endre ethvert materiale som finnes på Powered by nature sine nettsider og portaler.
 
Betingelser for bruk av portalens innhold
Du kjøper tilgang til portalens innhold i kursperioden. Powered by natures produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.
 
Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Powered by nature. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.
 
Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.
 
Powered by nature tilbyr individuelle kursprogrammer. Ved registrering vil du motta brukernavn og passord, og en medlemsprofil for bruk under kurset og i den private medlemsportalen. Hvis du ønsker å ta kurs sammen med en forretningspartner eller samarbeidspartner, må hver enkelt kjøpe kurset individuelt. 
 
 
Sikkerhet & Personvern
Vi benytter SSL (Secure Socket Layer), hvilket betyr at alle bestillinger er kryptert, dvs. helt sikre. Powered by nature garanterer at vi aldri leverer ut dine personopplysninger eller e-postadresse til tredjepart. Du har rett til å få den informasjon vi har registrert om deg, og hvis du mener den er feilaktig eller irrelevant, kan du be om rettelse eller fjerning fra vårt kunderegister. 
 
 
Ansvarsbegrensing
Powered by nature og våre partnere fraskriver oss alle økonomiske krav knyttet til noen av våre nettsider, videoer, nyhetsbrev, kursportal eller annet innhold. Vi har  gjort alt vi kan for å sikre at innholdet har høy kvalitet. Ved å kjøpe dette kurset aksepterer og godtar du, at du er fullt ut ansvarlig for din fremgang og resultater fra deltakelse på kurset. Vi tilbyr ingen garantier eller resultater. Du alene er ansvarlig for dine handlinger, og dine resultater er avhengig av personlige faktorer.
 
 
Begrensning og ansvar
Ved å kjøpe dette produktet samtykker du i at du bruker selskapets tjenester på eget ansvar, og at programmet er en opplysningstjeneste. Du fritar selskapet og dets ansatte, dets partnere og partneres ansatte fra ansvar for alle eventuelle skader som kan oppstå og for eventuelle krav som måtte oppstå i forbindelse med avtaler mellom partene. Du aksepterer alle eventuelle risikoer, forutsigbare eller uforutsigbare.
 
 
Avtalen
Denne avtalen kan ikke overdras av noen av partene.
 
Oppsigelse
Ved å kjøpe dette produktet, samtykker du i at Powered by nature kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften. 
 
 
Force majeur
Er Powered by nature eller dets partnere forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Powered by nature fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller der Powered by nature refunderer den mangelfulle vares kjøpesum.
 
 
Adresser  for selskapet er som følger:
 
Adresse: Po.Boks 1187 , 3701 Skien

 
Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov. 
Close

50% ferdig

To Steg

Skriv inn ditt navn og mailadresse og send inn. Du vil da få en mail hvor du bekrefter din deltagelse