5G apell

5g apell strålefarer Sep 15, 2019

Forskere advarer om potensielle alvorlige helseeffekter av 5G
Vi undertegnede, forskere og leger, anbefaler et moratorium for utrulling av femte generasjon, 5G, for telekommunikasjon inntil potensielle farer for menneskers helse og miljø er fullt ut undersøkt av forskere uavhengige av industrien. 5G vil øke eksponeringen for radiofrekvenselektromagnetiske felt (RF-EMF) betydelig på toppen av 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, etc. for telekommunikasjon som allerede er på plass. RF-EMF har vist seg å være skadelig for mennesker og miljø.

Lansert 13. september 2017. Innen 6. september 2019 er det 250 underskrivere. link

Anke oversatt til: / DE / ES / FI / FR / IT / SV / PL

Link til appell siden

5G fører til massiv økning av obligatorisk eksponering for trådløs stråling
5G-teknologi er effektiv bare over korte avstander. Det overføres dårlig gjennom fast materiale. Det vil være behov for mange nye...

Les mer...
Close

50% ferdig

To Steg

Skriv inn ditt navn og mailadresse og send inn. Du vil da få en mail hvor du bekrefter din deltagelse