Stråling fra digitale skjermer fører til grønn/grå stær og blindhet hos ungdommer

grå stær grønn stær Sep 12, 2019

Grønn/grå stær og blindhet øker blant ungdom ifølge Svenske helsemyndigheters  statistikk

I følge statistikk fra Landsstyret for helse og velferd, øker antall pasienter i alderen 0-49 år som har blitt behandlet for grønn og grå stær eller synshemming, inkludert blindhet. Antallet pasienter under 50 år med grønn stær er doblet de siste syv årene. Økningen har falt sammen med den økende bruken av digitale skjermer og trådløs teknologi. Forskning har vist at det blå lyset fra skjermer så vel som mikrobølgestråling fra mobiler og skjermer skader øynene.

Strålevernstiftelsen har produsert statistikk fra Statens helsetilsyn over antall pasienter i alderen 0-49 år som ble behandlet for grønn stær (glaukom), grå stær eller synshemming / blindhet fra 2001 (da registeret startet) og til 2017. Selv...

Les mer...
Close

50% ferdig

To Steg

Skriv inn ditt navn og mailadresse og send inn. Du vil da få en mail hvor du bekrefter din deltagelse